Vragenlijst maken in september over de doelen en hoe een en ander effectief gemaakt is
Oktober de vragenlijst naar Jacob en Gerrit daarna naar de directeuren

Herschrjven van de hoofdstukken: verdeling gemaakt